فروشگاه

سمینار شیوه هاي مدیریت ژاپنی و اثربخشی آن در استراتژي سازمان ها
ژانویه 22, 2018
Show all

سمینار مدیریت و مهندسی ساختار مناقصات و قراردادها

ریال3,600,000ریال3,900,000


صاف
شناسه محصول: n/a.