دریافت گواهینامه همایش مدیریت سایبری در موسسه بین المللی پردیس شریف

 

همایش ها و سمینارهای آتی

 

 همایش باز آفرینی شهری اردیبهشت 97
 همایش ملی حقوق شهروندی مرداد 97
دوره مدیریت انرژی عمومی در ساختمان تیر 97
دوره سلامت و شفافیت اداری شهریور 97
دوره سناریو نویسی،تهدید شناسی و تجزیه و تحلیل در شرایط اضطراری(ویژه حوزه آب و نیرو) آبان 97
دوره ایمن سازی زیر ساختهای حیاتی کشور در برابر تهدیدات سایبری دی 97
دوره مدیریت تحول و اجرای برنامه استراتژیک بهمن 97
دوره آفت های مدیریت بهمن 97
دوره روش های حل مساله و تکنیک های تصمیم گیری بهمن 97