مشاوران موسسه بین المللی پردیس شریف

 

نام و نام خانوادگیمدرک دانشگاهیسمت سازمانی
دکتر مجتبی اردستانیمهندسى عمران منابع آب و محیط زیست, آریزونارئیس دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد علی رضاییحوزویمشاور قائم مقام و نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور
دکتر سید احمد طباطبائیدکتری مدیریت دولتی گرایش توسعهمشاور عالی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.
دکتر مرتضی طالعدکتری مدیریت توسعهشورای عالی سازمان میراث فرهنگی
دکتر هاشم ستارهدکتری محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتمدیر ایمنی وزارت دفاع
دکتر امید توکلیدکتری محیط زیست دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه اوزاکا ژاپنرئیس مرکز فناوری های راهبردی ریاست جمهوری و هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران