مشاوران موسسه بین المللی پردیس شریف

 

نام و نام خانوادگی مدرک دانشگاهی سمت سازمانی
دکتر مجتبی اردستانی مهندسى عمران منابع آب و محیط زیست, آریزونا رئیس دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد علی رضایی حوزوی مشاور قائم مقام و نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور
دکتر سید احمد طباطبائی دکتری مدیریت دولتی گرایش توسعه مشاور عالی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.
دکتر مرتضی طالع دکتری مدیریت توسعه شورای عالی سازمان میراث فرهنگی
دکتر هاشم ستاره دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مدیر ایمنی وزارت دفاع
دکتر امید توکلی دکتری محیط زیست دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه اوزاکا ژاپن رئیس مرکز فناوری های راهبردی ریاست جمهوری و هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران