نام و نام خانوادگی
مدرک دانشگاهی
سمت سازمانی
عکس
دکتر مجتبی اردستانی
مهندسى عمران منابع آب و محيط زيست, آريزونا
رئیس دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد علی رضایی
حوزوی
 مشاور قائم مقام و نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور
دکتر مریم شاه پسند
دکتری امنیت اطلاعات، دانشگاه یو پی ام مالزی
عضو هیئت علمی دانشگاه 
دکتر سید احمد طباطبائی
دکتری مدیریت دولتی گرایش توسعه
دکتر مرتضی طالع
دکتری مدیریت توسعه
  شورای عالی سازمان میراث فرهنگی
دکتر هاشم ستاره
دکتری مدیریت محیط زیست
 مدیر ایمنی وزارت دفاع