دریافت گواهینامه همایش مدیریت سایبری در موسسه بین المللی پردیس شریف

  • خلاصه ای از رزومه موسسه بین المللی پردیس شریف