شناسنامه دوره  ثبت نام آنلاین

خواهشمند است به منظور تکمیل فرآیند ثبت نام،پس از پرداخت اینترنتی،فرم ثبت نام زیر را تکمیل و جهت قطعی شدن ثبت نام حداکثر ظرف مدت ۳ روز به دبیرخانه اجرایی دوره به شماره ۴۱۸۷۲۰۰۰-۰۲۱ داخلی ۲۰۰ فکس نمایید. دانلود فرم ثبت نام

 

سمینارها و همایش های برگزار شده موسسه پردیس شریف