•   اولین اجلاس مدیریت بهره وری و نظام پیشنهادها

 

 

  • دومین جشنواره آثار پژوهشی برتر در حوزه بهره وری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • اجلاس حامیان محیط زیست با رویکرد نقش

 

 

 

 

  • همایش بین المللی فضای مجازی پاک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • اجلاس ملی وطن من ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • اجلاس بین المللی پیشتازان توسعه معدن و صنایع معدنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • همایش بسیج و نقش بسیجیان در توسعه فرهنگ پدافند غیرعامل

 

 

 

 

 

 

  • اجلاس ملی مدیریت بهره وری و کیفیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • همایش ملی محیط زیست با رویکرد مدیریت یکپارچه

 

 

 

 

 

 

 

 

  • دومین همایش ملی صنعت ساختمان با رویکرد پدافند غیرعامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   ***    سمینارهای برگزار شده      *** 

 

 

*سمینار تخصصی مدیریت برنامه ریزی راهبردی شهری بر اساس شاخص های پدافند غیر عامل و مدیریت بحران*  

 

 

*سمینار تخصصی مدیریت پدافند زیستی*

 

*سمینار تخصصی بررسی الزامات و راهکار های پیاده سازی و جایگزینی انرژیهای تجدید پذیر*

 

 

 

*سمینار آینده پژوهی آموزشی با رویکرد ارتقای بهره وری*