آدرس: تهران – خیابان کریم خان زند-خیابان استاد نجات الهی شمالی-کوچه زبرجد-ساختمان شماره ۲-مرکز آموزش مدیریت دولتی-سالن ولایت

تلفن: ۴۱۸۷۲۰۰۰-۰۲۱