آدرس: تهران – خیابان کریم خان زند-خیابان استاد نجات الهی شمالی-کوچه زبرجد-ساختمان شماره 2-مرکز آموزش مدیریت دولتی-سالن ولایت

تلفن: 41872000-021